Σχετικά με εμάς
Playlists
Εγγραφή
3

Brainstorming e Moodboard - Fondazione Opera Don Bosco

Thursday, October 22, 2020 08:00 - Nov 3, 13:00
Add to calendar
Via Jacopo della Quercia, 1, 40128 Bologna BO, Italy
Συμμετοχή
Σφαιρική ΕικόναΣήματα

Brainstorming e Moodboard - Fondazione Opera Don Bosco

Thursday, October 22, 2020 08:00 - Nov 3, 13:00
Via Jacopo della Quercia, 1, 40128 Bologna BO, Italy
Συμμετοχή

Σχετικά

Dopo la precedente attività di ricerca, creazione attraverso l'attività di brainstorming, mappe concettuali e moodboard per il materiale per la campagna di marketing per la Fondazione Opera Don Bosco Onlus. In generale, le attività prevederanno:
  • Con le 5 parole chiave individuate nelle attività precedenti, sviluppo di 5 differenti mappe mentali/brainstorming da cui si selezioneranno dei key concept.
  • Ottimizzazione e impaginazione delle mappe mentali/brainstorming.
  • Sviluppo dei moodboard (ricerca di immagini) che raccolgano varie suggestioni inerenti al key concept dei brainstorming e che esprimano in maniera sintetica le varie soluzioni per tutto il piano media.I task dei badge proposti porteranno alla produzione di due output:
  1. Consegna di Cinque tavole realizzatEeo digitalmente o a manualmente.
  2. Presentazione digitale di 13 slide (prima e ultima slide dedicata a presentazione/copertina, e ringraziamenti; seconda slide dedicata all’indice); presentazione orale al corpo docenti e ai rappresentanti di Fondazione Opera Don Bosco Onlus.

Υλικό

Αποκτήστε το σήμα δραστηριότητας

2

Brainstorming e Moodboard - Fondazione Opera Don Bosco Αποκτήστε αυτό το σήμα

Πρέπει να πάρετε όλα τα σήματα από την παρακάτω λίστα
Dovrai svolgere i badge attinenti alle seguenti attività:
  1. TAVOLE: Consegna di Cinque tavole realizzate o digitalmente o a manualmente.
  2. PRESENTAZIONE PDF: Presentazione digitale di 13 slide (prima e ultima slide dedicata a presentazione/copertina, e ringraziamenti; seconda slide dedicata all’indice); presentazione orale al corpo docenti e ai rappresentanti di Fondazione Opera Don Bosco Onlus.
Εργασίες
Αρ. Εργασίας 1
Εκδίδεται από τον οργανωτή ή σάρωση κώδικα QR
Completa i badge sopra indicati

Τοποθεσία

Via Jacopo della Quercia, 1, 40128 Bologna BO, Italy

Δεξιότητες

ESCO
#analyse images
ESCO
#graphics editor software
ESCO
#digital marketing techniques
ESCO
#promote social change
ESCO
#graphic design
Δημιουργικότητα και Σχέδιο
Προστέθηκε στην playlist (1)
Ώρα για να ολοκληρωθεί: 12 ημέρες 6 ώρες
Κοινοποίηση:

Διοργανωτές

Associazione Cnos-Fap Emilia Romagna

Χρησιμοποιείται σε playlists

Fondazione Opera Don Bosco - Studio Campagna 5x1000
Associazione Cnos-Fap Emilia Romagna
Δημιουργήθηκε στο Associazione Cnos-Fap Emilia Romagna
Η Badgecraft φιλοξενεί αυτήν την πλατφόρμα και την αναπτύσσει μαζί με κορυφαίους εκπαιδευτικούς οργανισμούς. Το πρόγραμμα Erasmus + της Ευρωπαϊκής Ένωσης συγχρηματοδότησε την κατασκευή της πρώτης έκδοσης αυτής της πλατφόρμας. Επικοινωνήστε με το support@badgecraft.eu.
Πλατφόρμα
Αλλαγή γλώσσας:
Αρχική σελίδαΧάρτηςΔραστηριότητεςPlaylists