Om
Spillelister
Registrer deg
Alle (6)Civic competence (2)Cultural awareness (2)Learning to learn (2)

Lærespilleliste

Fullfør opplæringsspilleliste og få digitale åpne merker

Vent på innlasting …

Fremhevede ferdigheter

ESCO
#graphic design
ESCO
#photography
ESCO
#digital competencies
ESCO
#take pictures
ESCO
#develop creative ideas
ESCO
#digital printing
ESCO
#use creative suite software
ESCO
#reflexion
ESCO
#English
ESCO
#language

Nyeste muligheter

Følg interessene dine for å finne ut hva du vil gjøre og lære

Vent på innlasting …

Strategic Partners

Partners contributing to Let's Play VET! project outputs

Partners%20contributing%20to%20Let%27s%20Play%20VET%21%20project%20outputs

Funding Support

Funding support for Let's Play VET! strategic partnership

Let%u2019s%20Play%20VET%21%20project%20is%20co-funded%20by%20the%20Erasmus+%20programme%20of%20the%20European%20Union

Let’s Play VET! project is co-funded by the Erasmus+ programme of the European Union (Contract Number: 2017-1-IT01-KA202-006184). This website reflects only the author's views and the European Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.
Partners of the strategic partnership "Let’s play VET!" developed this platform with the European Union's Erasmus+ support. Contact info@switchlearning.eu
Platform
Endre til annet språk:
HjemKartProsjekterSpillelister