Σχετικά με εμάς
Playlists
Εγγραφή

Εκπαιδευτικές Playlists

Ολοκληρώστε την Playlist εκμάθησης και κερδίστε ψηφιακά Ανοιχτά Σήματα

Περιμένετε κατά τη φόρτωση…

Προτεινόμενες Δεξιότητες

ESCO
#graphic design
ESCO
#photography
ESCO
#digital competencies
ESCO
#take pictures
ESCO
#digital printing
ESCO
#English
ESCO
#graphics editor software
ESCO
#use creative suite software
ESCO
#create creative ideas
ESCO
#work independently
ESCO
#manage visual communications
ESCO
#follow a brief
ESCO
#work analytically
ESCO
#apply desktop publishing techniques
ESCO
#establish communication with foreign cultures
ESCO
#apply grammar and spelling rules
ESCO
#screen printing process
ESCO
#modern languages
ESCO
#reflexion
ESCO
#make decisions
ESCO
#social interaction
ESCO
#creative thinking
ESCO
#printing technique
ESCO
#prepress processes
ESCO
#graphic designs
ESCO
#language
ESCO
#ensure proper document management
ESCO
#design graphics
ESCO
#respect publication formats
ESCO
#show confidence
ESCO
#apply goods stacking techniques for containers
ESCO
#follow ethical code of conduct
ESCO
#manage website content
ESCO
#tecnica di presentazione visiva
ESCO
#write English
ESCO
#analyse curriculum
ESCO
#speak in public
ESCO
#identify customer's needs
ESCO
#operate mailing information systems
ESCO
#use dialect
ESCO
#prepare pasta
ESCO
#manage websites
ESCO
#develop creative ideas
ESCO
#prepare samples for testing
ESCO
#digital communication and collaboration
ESCO
#stay up to date with social media
ESCO
#personal development
ESCO
#tomar fotografías
ESCO
#tecniche di digital marketing
ESCO
#update language skills

Τελευταίες ευκαιρίες

Ακολουθήστε το ενδιαφέρον σας για να βρείτε τι θέλετε να μάθετε και να μάθετε

Περιμένετε κατά τη φόρτωση…

View organisers

Εγγραφείτε ως διοργανωτής και προωθήστε τις ευκαιρίες σας στο Let's Play VET!

Προβολή όλων των διοργανωτών

Strategic Partners

Partners contributing to Let's Play VET! project outputs

Partners%20contributing%20to%20Let%27s%20Play%20VET%21%20project%20outputs


Funding Support

Funding support for Let's Play VET! strategic partnership

Let%u2019s%20Play%20VET%21%20project%20is%20co-funded%20by%20the%20Erasmus+%20programme%20of%20the%20European%20Union


Let’s Play VET! project is co-funded by the Erasmus+ programme of the European Union (Contract Number: 2017-1-IT01-KA202-006184). This website reflects only the author's views and the European Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.

Partners of the strategic partnership "Let’s play VET!" developed this platform with the European Union's Erasmus+ support. Contact info@switchlearning.eu

Η Badgecraft φιλοξενεί αυτήν την πλατφόρμα και την αναπτύσσει μαζί με κορυφαίους εκπαιδευτικούς οργανισμούς. Το πρόγραμμα Erasmus + της Ευρωπαϊκής Ένωσης συγχρηματοδότησε την κατασκευή της πρώτης έκδοσης αυτής της πλατφόρμας. Επικοινωνήστε με το support@badgecraft.eu.
Πλατφόρμα
Αλλαγή γλώσσας:
Αρχική σελίδαΧάρτηςΔραστηριότητεςPlaylists