Om
Spillelister
Registrer deg

Lærespilleliste

Fullfør opplæringsspilleliste og få digitale åpne merker

Vent på innlasting …

Fremhevede ferdigheter

ESCO
#graphic design
ESCO
#photography
ESCO
#digital competencies
ESCO
#take pictures
ESCO
#digital printing
ESCO
#English
ESCO
#graphics editor software
ESCO
#use creative suite software
ESCO
#create creative ideas
ESCO
#work independently
ESCO
#manage visual communications
ESCO
#follow a brief
ESCO
#work analytically
ESCO
#apply desktop publishing techniques
ESCO
#establish communication with foreign cultures
ESCO
#apply grammar and spelling rules
ESCO
#screen printing process
ESCO
#modern languages
ESCO
#reflexion
ESCO
#make decisions
ESCO
#social interaction
ESCO
#creative thinking
ESCO
#printing technique
ESCO
#prepress processes
ESCO
#graphic designs
ESCO
#language
ESCO
#ensure proper document management
ESCO
#design graphics
ESCO
#respect publication formats
ESCO
#show confidence
ESCO
#apply goods stacking techniques for containers
ESCO
#follow ethical code of conduct
ESCO
#manage website content
ESCO
#tecnica di presentazione visiva
ESCO
#write English
ESCO
#analyse curriculum
ESCO
#speak in public
ESCO
#identify customer's needs
ESCO
#operate mailing information systems
ESCO
#use dialect
ESCO
#prepare pasta
ESCO
#manage websites
ESCO
#develop creative ideas
ESCO
#prepare samples for testing
ESCO
#digital communication and collaboration
ESCO
#stay up to date with social media
ESCO
#personal development
ESCO
#tomar fotografías
ESCO
#tecniche di digital marketing
ESCO
#update language skills

Nyeste muligheter

Følg interessene dine for å finne ut hva du vil gjøre og lære

Vent på innlasting …

View organisers

Registrer deg som arrangør og promoter mulighetene dine på at Let's Play VET!

Vis alle arrangører

Strategic Partners

Partners contributing to Let's Play VET! project outputs

Partners%20contributing%20to%20Let%27s%20Play%20VET%21%20project%20outputs


Funding Support

Funding support for Let's Play VET! strategic partnership

Let%u2019s%20Play%20VET%21%20project%20is%20co-funded%20by%20the%20Erasmus+%20programme%20of%20the%20European%20Union


Let’s Play VET! project is co-funded by the Erasmus+ programme of the European Union (Contract Number: 2017-1-IT01-KA202-006184). This website reflects only the author's views and the European Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.

Partners of the strategic partnership "Let’s play VET!" developed this platform with the European Union's Erasmus+ support. Contact info@switchlearning.eu

Badgecraft driver denne plattformen og utvikler den sammen med ledende utdanningsorganisasjoner. EUs Erasmus Plus-program har delfinansiert utviklingen av den første versjonen av denne plattformen. Kontakt support@badgecraft.eu.
Plattform
Endre til annet språk:
HjemKartProsjekterSpillelister